www.railian.com

Železniční vzdělávání

Vědeckotechnický sborník
Českých drah
železniční fakultyŽelezniční doprava
články Masaryk.univ.Brno
Dopravní vzdělávací institut
dceřinná společnost Českých drah
(vzdělání a kurzy)
Ústřední technická knihovna dopravy
(patří pod ČD a.s.)
statistiky

Bakalářské a diplomové práce
týkající se železnic