www.railian.com

       Web slouží k rychlému hledání základních dat z české železnice. Později ho mám v úmyslu doplnit o další, podrobnější data.


Zároveň (od roku 2012) se tyto stránky staly zázemím odborového měsíčníku: Zpravodaj sloužící k informování členů základní organizace odborového svazu OSŽ při železniční stanici v Praze Vršovicích na jehož tvorbě se podílím.
Autor webových stránek